Οι 56 δράσεις-κλειδιά στον χορό των €32 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης

Πώς η κυβέρνηση στοχεύει να αξιοποιήσει τις επιχορηγήσεις και τα δάνεια που η Ε.Ε. θα διοχετεύσει στις χώρες που έχουν πληγεί από την πανδημία

Ουκ ολίγες φορές μέλη της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχουν αναφερθεί στα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, που θεωρητικά θα ξεκινήσουν να εισέρχονται στα ελληνικά ταμεία από το καλοκαίρι.

Του Χρήστου Αγγελόπουλου

Όλα αυτά, βέβαια, με βάση τα σημερινά δεδομένα, διότι δεν πρέπει να λησμονούμε ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας αποφάσισε ότι το νομοσχέδιο, το οποίο υιοθετήθηκε από την Άνω Βουλή (Μπούντεσρατ), αφού πήρε το «πράσινο φως» και από την Κάτω Βουλή (Μπούντεσταγκ), «δεν θα πρέπει να μονογραφεί από τον αρχηγό του κράτους μέχρι να εξεταστεί η προσφυγή».

Το σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης βασίζεται σε έναν χωρίς προηγούμενο μηχανισμό κοινού χρέους όλων των κρατών μελών και ένα μέρος των χρημάτων θα καταβληθεί με τη μορφή επιδοτήσεων (312,5 δισεκατομμύρια), ιδιαίτερα σε χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τον αντίκτυπο της πανδημίας. Αυτόν τον μηχανισμό κοινού χρέους αμφισβητούν οι προσφεύγοντες στο Συνταγματικό Δικαστήριο, μια ένωση που αποκαλείται «Συμμαχία για τη Λαϊκή Βούληση». «Οι ευρωπαϊκές συνθήκες απαγορεύουν στην Ε.Ε. να δανείζεται χρήματα, αλλά αυτό δεν εμπόδισε το Συμβούλιο της Ε.Ε. να αποφασίσει, για πρώτη φορά, να δανειστεί από τις αγορές κεφαλαίων», γράφει η οργάνωση αυτή στον ιστότοπο της.

Κι ενώ αυτά συμβαίνουν στη Γερμανία, η Ελλάδα –όσο κι αν ακούγεται παράξενο– ήταν από τις πρώτες χώρες που κατέθεσε το πρόγραμμα προς έγκριση στις Βρυξέλλες με ένα ξεκάθαρο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο περιλαμβάνει 170 έργα, επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις. Στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες, που είναι η ψηφιακή μετάβαση του Κράτους και της Οικονομίας, η αύξηση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, η πράσινη Οικονομία, και η εκτίναξη της παραγωγικής δραστηριότητας. Και όπως επεσήμανε κατά την παρουσίασή του ο πρωθυπουργός, «πρόκειται για ένα σχέδιο που καλύπτει όλη την Ελλάδα, αφορά σε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα, και το οποίο φιλοδοξεί να δημιουργήσει 200.000 θέσεις εργασίας αλλά και να αυξήσει το ΑΕΠ κατά 7% την επόμενη 6ετία».

Τα 32 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης (επιχορηγήσεις και δάνεια) θα καλύψουν ένα μεγάλο μέρος του επενδυτικού κενού της χώρας, αλλά στην ουσία αν τελικά έχουμε την κινητοποίηση πόρων 57 δισ. ευρώ, οι μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν θα συντηρήσουν το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην ανάπτυξη έως το 2050, καθώς θα αλλάξουν την παραγωγική βάση της οικονομίας.

 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΠΥΛΩΝΕΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ, Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΙ Η ΕΚΤΙΝΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις

Οι συγγραφείς του προγράμματος αναφέρουν τις ακόλουθες μεταρρυθμίσεις με σημαντικές παρεμβάσεις. Αναλυτικά:

 1. Η κατάρτιση και η επικύρωση πολεοδομικών σχεδίων, τοπικών και ειδικών, καθώς και η οριοθέτηση περιοχών και μεταφοράς συντελεστή δόμησης, η οριοθέτηση οικισμών και τα σχέδια χαρακτηρισμών κοινόχρηστων ζωνών υποδοχής οδών θα καλύψουν ολόκληρη τη χώρα, οδηγώντας μέσα στην επόμενη πενταετία στην ολοκλήρωση του πολεοδομικού χάρτη της χώρας (σήμερα καλύπτεται μόλις το 20%). Η μεταρρύθμιση θα έχει προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.
 2. Η αναβάθμιση του ειδικού λογαριασμού για τις ΑΠΕ με προϋπολογισμό 202 εκατ. ευρώ.
 3. Θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο. Μεταρρύθμιση της αδειοδοτικής διαδικασίας με απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών για τις υπεράκτιες ΑΠΕ.
 4. Μεταρρύθμιση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας των ευάλωτων νοικοκυριών.
 5. Εφαρμογή της θαλάσσιας και παράκτιας πολιτικής και των σχετικών θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων.
 6. Εφαρμογή νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, τη βιομηχανία, τον τουρισμό και τις υδατοκαλλιέργειες.
 7. Αλλαγές στη νομοθεσία για τη μετάβαση του τομέα μεταφορών προς την ηλεκτροκίνηση, και δημιουργία εθνικού αρχείου για φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων.
 8. Μέτρα και κίνητρα για τη μείωση αστικών στερεών αποβλήτων. Επίτευξη των στόχων μείωσης στο 10% των αστικών στερεών αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής μέχρι το 2030 και αύξησης του ποσοστού ανακύκλωσης κατά τουλάχιστον 55% μέχρι το 2025.
 9. Μετάβαση 5G. H μεταρρύθμιση περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου ευρυζωνικών υποδομών υψηλής ταχύτητας, με την εγκατάσταση οπτικών ινών σε κτίρια, καθώς και υποβρυχίων καλωδίων στα νησιά, με δυνατότητα παροχής ταχύτητας σύνδεσης στο διαδίκτυο τουλάχιστον 100 Mbps και δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gbps.
 10. Κατάρτιση σχεδίου δράσης για την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες που εξυπηρετούνται από τη Δημόσια Διοίκηση και ανάπτυξη πολιτικών και διαδικασιών που θα διευκολύνουν την εφαρμογή του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στο δημόσιο περιβάλλον.
 11. Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την προστασία των συστημάτων, δεδομένων και πληροφοριών. Δημιουργία Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων.
 12. Σχεδιασμός ολοκληρωμένης βάσης και υπόβαθρου για την διασύνδεση και διαλειτουργικότητα συστημάτων και επιμέρους μητρώων και μεμονωμένων εφαρμογών μεταξύ φορέων του Δημοσίου Τομέα.
 13. Ψηφιακή δημόσια διοίκηση. Η μεταρρύθμιση στοχεύει να αναπτύξει μια καινοτόμα και σταθερή βάση για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογικών εξελίξεων στη Δημόσια Διοίκηση.
 14. Δημιουργία ενός κεντρικού πλαισίου Διακυβέρνησης Δεδομένων για τη διασφάλιση και την παρακολούθηση της αξιοπιστίας, ιδιωτικότητας, χρηστικότητας και τυποποίησης των δεδομένων που φιλοξενούνται σε υποδομές υπολογιστικού νέφους σε συμφωνία με τον νόμο 4727/2020. Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση θα έχει κόστος 26 εκατ. ευρώ.
 15. Δημιουργία Ψηφιακού επιχειρησιακού οικοσυστήματος, που προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜΜΕ.
 16. Μεταρρύθμιση του εργασιακού νόμου με τη δημιουργία τού ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.
 17. Μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (ALMP) και προώθηση επενδύσεων σε προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης, με κόστος 475 εκατ. ευρώ.
 18. Μεταρρύθμιση των παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας, αποσκοπεί στη βελτίωση της κάλυψης και της δίκαιης κατανομής των παροχών ανεργίας, με προϋπολογισμό 162 εκατ. ευρώ.
 19. Μεταρρύθμιση για τη ριζική αναθεώρηση και στον εκσυγχρονισμό του συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων του ενεργού πληθυσμού. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού 1,04 δισ. ευρώ.
 20. Ενίσχυση της ποιότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων και την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας, με στόχο την αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 471 εκατ. ευρώ.
 21. Μεταρρύθμιση του συστήματος μαθητείας του ΟΑΕΔ με στόχο την ενίσχυση των Σχολών Μαθητείας, με προϋπολογισμό 143 εκατ. ευρώ.
 22. Εκσυγχρονισμός του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους του ΟΑΕΔ, με έμφαση κυρίως στην απόκτηση βασικών και ψηφιακών δεξιοτήτων. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 131 εκατ. ευρώ.
 23. Αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με προϋπολογισμό 69 εκατ. ευρώ.
 24. Μεταρρύθμιση του συστήματος clawback για τον μεσοπρόθεσμο δραστικό περιορισμό του και ταυτόχρονος συμψηφισμός επιστροφών clawback με δαπάνες κλινικών μελετών, δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη ή επενδυτικές δαπάνες των υπόχρεων για την επιστροφή εταιριών για την περίοδο 2021-2023, καθώς και πολιτικές για τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης.
 25. Αναβάθμιση των υποδομών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των κέντρων υγείας και αναδιοργάνωση της δομής τους με επανεκπαίδευση του προσωπικού με προϋπολογισμό 273 εκατ. ευρώ.
 26. Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής με τη δημιουργία ενός ευρύτατου συστήματος πρόληψης, πρωτοβάθμιας, δευτερογενούς και τριτοβάθμιας υγείας με προϋπολογισμό 254 εκατ. ευρώ.
 27. Διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας με στόχο την αποτροπή της περιθωριοποίησης ή της ιδρυματοποίησής τους, με προϋπολογισμό 55 εκατ. ευρώ.
 28. Εξορθολογισμός των αποζημιώσεων των ιατρικών πράξεων των νοσοκομείων.
 29. Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την παιδική προστασία για νήπια έως 2-5 ετών, με προϋπολογισμό 184 εκατ. ευρώ.
 30. Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης από την προσχολική περίοδο για παιδιά με αναπηρία διαφόρων κατηγοριών, με προϋπολογισμό 104 εκατ. ευρώ.
 31. Προστασία του συστήματος των κοινωνικών παροχών.
 32. Κωδικοποίηση και απλούστευση του φορολογικού πλαισίου με τη συνδρομή τής ΑΑΔΕ.
 33. Απλοποίηση των διαδικασιών μεταξύ των φορολογικών υπηρεσιών και των επιχειρήσεων, με πρώτη την αυτοματοποίηση της επιστροφής ΦΠΑ.
 34. Μέτρα για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Aπλοποίηση των διαδικασιών επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και ΑΑΔΕ.
 35. Ενίσχυση των επενδύσεων εξοπλισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αφορούν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
 36. Μεταρρύθμιση διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών και των POS αλλά και των τιμολογήσεων εν γένει με τις φορολογικές και ελεγκτικές αρχές.
 37. Μεταρρύθμιση που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του Δημόσιου Τομέα και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του.
 38. Δημιουργία δράσεων για την καταπολέμηση του παραεμπορίου και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας με τη διάθεση 16 εκατ. ευρώ.
 39. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Εθνικής Υπηρεσίας κατά της Διαφθοράς μέσω στοχευμένων δράσεων για τη βελτίωση των συστημάτων ανίχνευσης και πρόληψης φαινομένων διαφθοράς με τη διάθεση 8 εκατ. ευρώ.
 40. Απλοποίηση μέσω ψηφιακής πλατφόρμας για τη διασύνδεση των συστημάτων των υπουργείων με εθνικά και ευρωπαϊκά πληροφοριακά συστήματα. Το κόστος θα είναι 400.000 ευρώ.
 41. Ενίσχυση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Θα διατεθούν για τον σκοπό αυτό 300.000 ευρώ.
 42. Μετάβαση στα λογιστικά πρότυπα δημόσιας λογιστικής και σε ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
 43. Δημιουργία ενός πλαισίου για τη λειτουργία και τη διαχείριση των δημόσιων επιχειρήσεων και των οργανισμών της χώρας, με προϋπολογισμό 81 εκατ. ευρώ.
 44. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος με δράσεις και σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, τόσο των δικαστών, όσο και των δικαστικών υπαλλήλων, και αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών της Εθνικής Σχολής Δικαστών με τη διάθεση 32 εκατ. ευρώ.
 45. Μεταρρύθμιση για την επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης, με προβλεπόμενο κόστος 40 εκατ. ευρώ.
 46. Ενίσχυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την Κωδικοποίηση και την αναθεώρηση νόμων και διατάξεων, καθώς και την αναβάθμιση των πληροφοριακών της συστημάτων. Θα διατεθούν 16 εκατ. ευρώ.
 47. Δημιουργία βάσης δεδομένων παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους. Επίσης θα δημιουργηθεί και Γραφείο Δημοσίων Πιστώσεων, το οποίο θα παρέχει πληροφορίες για την πιστοληπτική ικανότητα των οφειλετών (επιχειρήσεις και ιδιώτες). Η μεταρρύθμιση αυτή θα κοστίσει 5 εκατ. ευρώ.
 48. Δημιουργία των κατάλληλων ψηφιακών συστημάτων για την υποστήριξη μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης αφερεγγυότητας ιδιωτικών χρεών. Θα διατεθούν 8 εκατ. ευρώ.
 49. 49. Ίδρυση Παρατηρητηρίου Πιστοληπτικής Επέκτασης για τη συλλογή δεδομένων που αφορούν στη ρευστότητα που παρέχεται από τράπεζες σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, με κόστος 1 εκατ. ευρώ
 50. Ανάπτυξη της πλατφόρμας ELEVATE GREECE, ψηφιακής πύλης για διαπιστευμένες νεοσύστατες επιχειρήσεις με χαρακτηριστικά καινοτομίας και επεκτασιμότητας. Το κόστος υπολογίζεται στα 3 εκατ. ευρώ.
 51. Εγκατάσταση υπερσύγχρονου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης χαρτοφυλακίου έργων και περιουσιακών στοιχείων στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το κόστος ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ.
 52. 52. Ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με απλοποίηση στη μετάβαση οχημάτων, έκδοσης και ανανέωσης αδειών οδήγησης, διαχείρισης των εξετάσεων οδήγησης, με προϋπολογισμό 1 εκατ. ευρώ.
 53. Εισαγωγή μέτρων και κινήτρων για να αυξηθεί η δηλωμένη εργασία για τους επαγγελματίες του κλάδου. Θα διατεθούν 30 εκατ. ευρώ.
 54. Μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, με κόστος τα 175 εκατ. ευρώ.
 55. Μεταρρύθμιση με σειρά δράσεων για την απλοποίηση τελωνειακών διαδικασιών, αφαίρεση διοικητικών βαρών, αποτελεσματική υλοποίηση ελέγχων στο εμπόριο στα σύνορα, με προϋπολογισμό 2 εκατ. ευρώ.
 56. Απλούστευση του θεσμικού πλαισίου για την επιχειρηματική δραστηριότητα, με συνολικό προϋπολογισμό 42 εκατ. ευρώ.

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα