Πλήρης στήριξη Σάλλα στο πρότζεκτ μετασχηματισμού της Παγκρήτιας

Τι σημαίνει η κομβική απόφαση μετεξέλιξης της τράπεζας από συνεταιριστική σε ανώνυμη εταιρεία

Είκοσι έξι χρόνια μετά το ντεμπούτο της στην εγχώρια χρηματοπιστωτική αγορά –τον Ιούνιο του 1994– ως Πιστωτικό Ίδρυμα Ν. Ηρακλείου και 3,5 χρόνια έπειτα από τη στρατηγική επένδυση του Μιχάλη Σάλλα σε αυτήν (τον Ιανουάριο του 2017), ο φετινός Ιούνιος του 2020 κλείνει για την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα «μαρκάροντας» στο εταιρικό χρονολόγιο ακόμη έναν εμβληματικό σταθμό: αυτόν του μετασχηματισμoύ της σε ανώνυμη εταιρεία από συνεταιριστική τράπεζα που ήταν έως σήμερα.

Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

Η εξέλιξη δεν αφορά μία τεχνικής-λογιστικής φύσης διαδικασία. Αντιθέτως πρόκειται για μία κίνηση ουσίας, αφού με τον μετασχηματισμό της σε Α.Ε. η Παγκρήτια Τράπεζα θα μπορεί πλέον να ανοίξει πλήρως τη βεντάλια των παρεχόμενων τραπεζικών εργασιών της, όπως για παράδειγμα υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, treasury και χρηματοοικονομικών αγορών, leasing, factoring, transaction banking.

Η εν λόγω «αναβάθμιση» θα επιφέρει πολυεπίπεδα οφέλη. Κατ’ αρχάς με την Παγκρήτια να βαδίζει στα πρότυπα των συστημικών τραπεζών, οι πελάτες της θα έχουν πια στη διάθεσή τους σημαντικές χρηματοοικονομικές επιλογές που νωρίτερα δεν υφίσταντο.

 

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο τα οφέλη προοιωνίζονται μεγάλα και για την ίδια την τράπεζα. Αφενός, εκτιμάται ότι η Παγκρήτια υπό τη μετεξελιγμένη μορφή της θα διευρύνει σημαντικά τις πηγές εσόδων της βελτιώνοντας τους εποπτικούς δείκτες σε επίπεδο κεφαλαίων και σταθμισμένου ενεργητικού (risk weighted assets). Αφετέρου, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις να καταστεί η τράπεζα ελκυστικότερος προορισμός για πιθανούς μελλοντικούς επενδυτές.

Στους κερδισμένους συγκαταλέγονται, αυτονόητα, και οι μέτοχοι της Παγκρήτιας, η περιουσία των οποίων αναμένεται να ενισχυθεί αφού οι δυνατότητες εμπορευσιμότητας των μετοχών τους θα μεγεθυνθούν.

Ένθερμο «παρών» φώναξε ο Σάλλας

Το γεγονός ότι η μετατροπή του πιστωτικού ιδρύματος σε Ανώνυμη Εταιρεία μεταβάλλει τις δυνατότητες της Παγκρήτιας ήταν και ο βασικός λόγος που η εταιρική απόφαση στηρίχθηκε ένθερμα από τον στρατηγικό επενδυτή της τράπεζας, Μιχάλη Σάλλα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Lyktos Participations, «στόχος είναι η Παγκρήτια Τράπεζα να γίνει ένα σύγχρονο ανταγωνιστικό πιστωτικό ίδρυμα» όπου δεν θα παίζει ρόλο το μέγεθος, «αλλά οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που θα προσφέρει στους πελάτες της».

«Ο προσανατολισμός της παραμένει στη στήριξη της τοπικής και κατ’ επέκταση της εθνικής οικονομίας, με λύσεις πρωτοποριακές που θα εκμεταλλεύονται την τεχνολογία και θα ενισχύονται από την τεχνογνωσία ενός εξειδικευμένου τραπεζικού επιχειρείν», τόνισε ο κ. Σάλλας. Θυμίζεται ότι η Lyktos Participations συμμετείχε στην αύξηση κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας ως στρατηγικός επενδυτής τον Ιανουάριο του 2017, και το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς έγινε η πρώτη τράπεζα που κατάφερε να αποπληρώσει τον ELA και να λειτουργήσει με τις πηγές ρευστότητας της ελεύθερης αγοράς.

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι στόχος της διοικητικής ομάδας της τράπεζας είναι σε ορίζοντα τριετίας η Παγκρήτια να διπλασιάσει το ενεργητικό της μέσω της αύξησης των χορηγήσεων, να επεκταθεί σε νέες γεωγραφικές περιοχές μέσω αναδιάρθρωσης του υφιστάμενου δικτύου καταστημάτων, να εξυγιάνει πλήρως το δανειακό χαρτοφυλάκιό της και να ολοκληρώσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό ο οποίος καθίσταται πλέον επιτακτικά αναγκαίος.

Για να υπάρχει μία τάξη μεγέθους των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Παγκρήτιας, σημειώνεται ότι την τελευταία τριετία η τράπεζα «γράφει» διαρκή αύξηση των καταθέσεων των πελατών της, οι οποίες το 2019 ανήλθαν σε 1,3 δισ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τα λοιπά οικονομικά μεγέθη της προηγούμενης χρήσης, το συνολικό ενεργητικό αυξήθηκε κατά 5% περίπου φτάνοντας τα 1,65 δισ. ευρώ, οι χορηγήσεις ανήλθαν σε 1,48 δισ. ευρώ, ενώ η κερδοφορία προ φόρων ανήλθε σε 6,3 εκατ. ευρώ. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν στα 339,99 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών σε 46,47%.

Το… τάιμινγκ της πανδημίας

Η απόφαση-σταθμός πήρε την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της Παγκρήτιας Τράπεζας την περασμένη Κυριακή κόντρα στο… τάιμινγκ, όπου οι οικονομικές συνέπειες από την επέλαση της υγειονομικής κρίσης γίνονται ολοένα και πιο ορατές. Ίσως όμως να ήταν ακριβώς αυτή η νοηματοδότηση της κίνησης. Να δοθεί, δηλαδή, το μήνυμα ότι η Παγκρήτια εισέρχεται στην επόμενη φάση της ωριμότητάς της ακριβώς τη στιγμή που την έχουν ανάγκη τόσο η τοπική οικονομία της Κρήτης (ελέω της εξάρτησης του νησιού από τον τουρισμό o οποίος έχει υποστεί και τη μεγαλύτερη ζημιά) όσο και η εθνική οικονομία στο σύνολό της. Στόχος, όπως εξηγείται από τα στελέχη που απαρτίζουν τη διοικητική ομάδα της Παγκρήτιας, είναι η ακόμη πιο ενεργή στήριξη των πελατών της τράπεζας και της προσπάθειας να ξαναμπεί η Ελλάδα στις ράγες της ανάπτυξης.

Κάνοντας πράξη την παραπάνω στοχοθεσία, με το ξέσπασμα της πανδημίας η Παγκρήτια αξιοποίησε τα εργαλεία που παρείχε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και διευκόλυνε ιδιώτες και επιχειρήσεις εφαρμόζοντας μέτρα όπως οι αναστολές χρεολυσίων δανειακών υποχρεώσεων ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η ελληνική τράπεζα εκμεταλλεύτηκε τις ευχέρειες που παρείχε η ΕΚΤ και η ΤτΕ, συνεχίζοντας απρόσκοπτα τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Παγκρήτια Τράπεζα συμμετείχε σε όλα τα προγράμματα χρηματοδοτήσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), τόσο στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ όσο και στο πρόγραμμα εγγυοδοσίας Covid 19. Ειδικότερα στη δράση ΤΕΠΙΧ ΙΙ ενέκρινε περισσότερα από 225 δάνεια σε επιχειρήσεις της Κρήτης, ενώ στη δράση Εγγυοδοσίας Covid 19 εξάντλησε άμεσα τον διαθέσιμο όγκο χαρτοφυλακίου δανείων που είχε συμφωνηθεί με την ΕΑΤ, συνολικού ύψους 29,5 εκατ. ευρώ, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξή της στην επιχειρηματικότητα.

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα