Στα 111,7 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο εννεάμηνο

Με καθαρά κέρδη 111,7 εκατ. ευρώ έκλεισε το εννεάμηνο για τον ΟΠΑΠ, έναντι κερδών 371,7 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012.

Τα καθαρά κέρδη στο γ’ τρίμηνο 2013 διαμορφώθηκαν στα 44,4 εκατ. ευρώ από 113,6 εκατ. ευρώ.

Οι πωλήσεις στο εννεάμηνο 2013 μειώθηκαν κατά 10,3% σε 2,641 δισ. ευρώ από 2,946 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, κυρίως λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών (ΑΕΠ εννεαμήνου μειωμένο κατά 4,1%) και διαφόρων έκτακτων παραγόντων που επέδρασαν αρνητικά στα αποτελέσματα α’ τριμήνου.

Οι πωλήσεις στο γ’ τρίμηνο 2013 διαμορφώθηκαν σε 897,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 0,7%, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά ανάπτυξη μετά από 12 συνεχή αρνητικά τρίμηνα.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο εννεάμηνο 2013 διαμορφώθηκαν σε 174,1 εκατ. ευρώ, από 499,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 65,2% ως αποτέλεσμα κυρίως της φορολόγησης επί των καθαρών εσόδων με συντελεστή 30% από 1.1.2013 και σε μικρότερο βαθμό της μείωσης του κύκλου εργασιών. Τα EBITDA γ’ τριμήνου 2013 έφτασαν τα 70,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση 54,3%, σημαντικά βελτιωμένα σε σύγκριση με τα EBITDA του α’ εξαμήνου 2013.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου 2013, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ κ. Kamil Ziegler, αναφέρει:  «Η σταθεροποίηση των εσόδων της ΟΠΑΠ το γ’ τρίμηνο, παράλληλα με την ανάληψη των καθηκόντων μας, συνιστούν τη θετική επανεκκίνηση της εταιρείας. Είμαι αισιόδοξος πως μέσω της βελτίωσης της παραγωγικότητας και εκμεταλλευόμενοι τις νέες ευκαιρίες, η τάση αυτή θα ενισχυθεί περαιτέρω, δημιουργώντας υπεραξίες για τους μετόχους μας.»

Στα επιμέρους στοιχεία, οι πωλήσεις των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού μειώθηκαν στο εννεάμηνο 2013 κατά 18,4%, στα 921,3 εκατ. ευρώ από 1.128,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, που οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 17,3% στο ΣΤΟΙΧΗΜΑ, λόγω απουσίας κάποιου μεγάλου αθλητικού γεγονότος. Στο γ’ τρίμηνο 2013, τα έσοδα του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ αυξήθηκαν στα 294.3 εκ. ευρώ, κατά 7,9%, εν μέρει λόγω της νωρίτερης έναρξης των πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Τα έσοδα από τα αριθμολαχεία στο εννεάμηνο 2013 μειώθηκαν κατά 5,3% στα 1.720,5 εκ. ευρώ, έναντι 1,817 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο. Στο γ’ τρίμηνο 2013, τα έσοδα από αριθμολαχεία μειώθηκαν κατά μόλις 1,7%, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων σε ΤΖΟΚΕΡ και της συνεχόμενης τριμηνιαίας βελτίωσης των επιδόσεων του ΚΙΝΟ, παρουσιάζοντας μείωση κατά μόλις 1,6% στο γ’ τρίμηνο, έναντι μείωσης 11,4% στο α’ τρίμηνο και 5,2% στο β’ τρίμηνο.

Διαβάστε επίσης