ΣτΕ: Κλειστά τα καταστήματα τις Κυριακές

Αναστέλλεται, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του έτους, η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκανε δεκτή προσφυγή εμπόρων και καταστηματαρχών. Η κύρια προσφυγή θα συζητηθεί τον Νοέμβριο ενώ η απόφαση δεν αναμένεται να εκδοθεί πριν τα τέλη του έτους.

Μεταξύ άλλων στο σκεπτικό των συμβούλων επικρατείας επισημαίνεται ότι η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές θα προξενήσει «ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη» και «αυτονοήτως δυσεπανόρθωτη ηθική βλάβη» στους εμπόρους, τους καταστηματάρχες, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους κ.λ.π.

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έχουν προσφύγει επαγγελματικές Ομοσπονδίες εμπόρων, ιδιωτικών υπαλλήλων, καταστηματάρχες και έμποροι και ζητούν να ανασταλεί και να ακυρωθεί ως  αντισυνταγματική, παράνομη, αντίθετη στην Διεθνή Σύμβαση της Γενεύης και στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία η απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης (7.7.2014) που επιτρέπει πιλοτικά για ένα έτος την λειτουργία των καταστημάτων όλες τις Κυριακές του χρόνου.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 307/2014 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών με πρόεδρο τον Σωτήρη Ρίζος και εισηγήτρια την Μαρία Καρακανώφ, έκαναν δεκτή την αίτηση των εμπόρων, κ.λπ. και αναστέλλουν την επίμαχη απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης.

Το σκεπτικό

Η Ολομέλεια, έκρινε ότι η ηθική βλάβη των εμπόρων, υπαλλήλων, κ.λπ.  που αναφέρεται «στο δικαίωμα του ελευθέρου χρόνου και της απολαύσεώς του από κοινού με την οικογένειά τους κατά την κοινή αργία της Κυριακής καθώς και στο δικαίωμα στην άσκηση της θρησκευτικής λατρείας, παρίσταται αυτονοήτως δυσεπανόρθωτη».

Παράλληλα, η  οικονομική βλάβη, όσων έχουν προσφύγει στο ΣτΕ  «πιθανολογείται επίσης ως ανεπανόρθωτη, ή πάντως δυσχερώς επανορθώσιμη, από τα προσκομισθέντα από αυτούς στοιχεία και μελέτες αρμοδίων ερευνητικών φορέων της Ελλάδας και του εξωτερικού, εκτιμώμενα υπό το φως της κοινώς γνωστής οικονομικής κρίσεως, τα στοιχεία δε αυτά δεν αμφισβητούνται ούτε αποκρούονται από τη διοίκηση».

Εξ άλλου, προσθέτουν οι δικαστές, «η επίκληση εκ μέρους της διοικήσεως της εξαγωγής συμπερασμάτων από την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου ως λόγου δημοσίου συμφέροντος κωλύοντος τη χορήγηση της αιτούμενης αναστολής, δεν δύναται να αντισταθμίσει την πιθανολογούμενη βλάβη των αιτούντων (εμπόρων, κ.λπ.), πολλώ μάλλον καθ’ όσον η διοίκηση δεν επικαλείται ούτε προσκομίζει στοιχεία ή μελέτες επί των οποίων δύναται να θεμελιωθεί προσδοκία θετικών αποτελεσμάτων από το επίμαχο μέτρο».

Οι δικαστές επικαλούνται στην  απόφασή τους στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την  απασχόληση κατά τις Κυριακές, αλλά και στατιστικά στοιχεία από τις άλλες  Ευρωπαϊκές  χώρες για την απασχόληση εργαζομένων, την πορεία της κερδοφορίας κατά την λειτουργία των καταστημάτων την εβδόμη ημέρα, από έρευνα του Ινστιτούτου Μελετών της ΓΣΕΒΕΕ (τα στοιχεία προσκομίσθηκαν από τους προσφεύγοντες στο ΣτΕ).

Αντίθετα, οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν ότι οι υπόλοιποι ισχυρισμοί των εμπόρων, κ.λπ., δεν κρίνονται «προδήλως βάσιμοι». Μεταξύ των ισχυρισμών  αυτών είναι ότι παραβιάζεται η υπερνομοθετικής ισχύος διεθνής σύμβασης της Γενεύης που καθιερώνει την Κυριακή ως ημέρα αργίας και η Ευρωπαϊκή νομοθεσία (οδηγία 94/104/1993) και ότι εκδόθηκε η υπουργική απόφαση εκτός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Η Ολομέλεια αναφέρει ως προς την ανάγκη εξυπηρέτησης του αυξημένου αριθμού τουριστών και τις Κυριακές, ότι μπορεί με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη να οριστούν οι περιοχές που επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων μέχρι 250 τ.μ. (δηλαδή τουριστικές περιοχές) και υπό  τον όρο να μην ανήκουν σε αλυσίδα καταστημάτων, να μη λειτουργούν ως «κατάστημα εντός καταστήματος» και να μην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα, εκπτωτικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά».

 

 

Διαβάστε επίσης