Τουριστική εκπαίδευση: Ελλάδα, Κύπρος ή Ελβετία;

Στρατηγική για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης επιχειρεί το υπουργείο Τουρισμού και συνεδρίασε γι΄αυτό το λόγο το Επιστημονικό Συμβούλιο Διασφάλισης Ποιότητας της Τουριστικής Εκπαίδευσης του ΥΠΤΟ. Η τουριστική εκπαίδευση αφέθηκε τα προηγούμενα χρόνια και μια τέτοια πρωτοβουλία είναι στη σωστή κατεύθυνση. Όπως έχουν καταγγείλει επανειλημμένα δίχως τουριστική εκπαίδευση, ο καθένας βγαίνει και λέει ότι να΄ ναι με αποκορύφωμα τους «ψευδοξεναγούς», που κυκλοφορούν, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από ελληνική ιστορία  με αποτέλεσμα να βάζουν φωτιά στα θεμέλια ακόμη και εθνικών ζητημάτων, που είναι πολύ λεπτά, για να τ’ αναλύουν άνθρωποι, χωρίς ικανοποιητική επαγγελματική εκπαίδευση. Η επιτροπή ενδιαφέρεται για ριζική αναβάθμιση των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) Ρόδου και Κρήτης και στην ενδυνάμωση των 8 δημοσίων ΙΕΚ Τουρισμού και με την εισαγωγή πρακτικών ψηφιακής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. Πριν λίγα χρόνια είχαν πέσει στο τραπέζι απόψεις δυο ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, να δημιουργήσουν τμήματα για τον τουρισμό, που θα μπορούν να δέχονται και ξένους φοιτητές αλλά λόγω συνταγματικών κωλυμάτων, έμειναν στην άκρη. Θα το δουν στην κυβέρνηση ή θα τρέχουν όλοι πάλι για μαθήματα στην Ελβετία είτε πλέον με εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Κύπρο;

Αννα Στεργίου

Διαβάστε επίσης