Ευελιξία στον χώρο και στο ωράριο εργασίας ζητούν 9 στους 10 εργαζόμενους

Τι έδειξε παγκόσμια έρευνα της ΕΥ σε δείγμα 16.000 απασχολουμένων

Οι γεννηθέντες μεταξύ του 1980 και του 2000 είναι αυτοί που απαρτίζουν τη «γενιά Υ», περισσότερο γνωστή ως Millennials. Προς τι η δημογραφική αναφορά; Μα, στο γεγονός ότι εκτός από το να είναι η γενιά που κυριαρχεί στη σύγχρονη εποχή –ως έχουσα απόλυτη εξοικείωση με το διαδίκτυο, τις smart συσκευές και εφαρμογές και με τα social media– φαίνεται πως οι Millennials αποτελούν εν μέρει και τους διαμορφωτές μίας εργασιακής κανονικότητας που δεν υπήρχε τόσο πολύ στα χρόνια της μεγάλης ύφεσης, αλλά έγινε κανόνας αυτούς τους τελευταίους 18 μήνες της πανδημικής ύφεσης.

Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

Η προλογική διαπίστωση προκύπτει έστω και έμμεσα από τα αποτελέσματα της τελευταίας παγκόσμιας έρευνας –μία από τις μεγαλύτερες στο είδος της– που διενήργησε η ΕΥ τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, αναφορικά με την ευελιξία στον χώρο και στο ωράριο εργασίας και στην οποία συμμετείχαν 16.000 εργαζόμενοι σε 16 χώρες.

Τι λένε αυτά; Ότι για παράδειγμα 9 στους 10 εργαζόμενους επιθυμούν να απολαμβάνουν ευελιξία σχετικά με το πού και πότε θα εργάζονται, με τους millennials να δηλώνουν στην ίδια έρευνα την υψηλή πιθανότητα να παραιτηθούν από μία δουλεία αν η επιθυμητή εργασιακή ευελιξία δεν εφικτή.

Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (54%) απάντησαν στο σχετικό ερώτημα πως, αν τους δινόταν η επιλογή, θα προτιμούσαν ευελιξία αναφορικά με τον χρόνο εργασίας, συγκριτικά με το 40% των ερωτηθέντων που απάντησαν ότι θα προτιμούσαν ευελιξία ως προς τον τόπο που θα απασχολούνται.

Κατά μέσο όρο, οι εργαζόμενοι θα ήθελαν να εργάζονται από δύο έως τρεις ημέρες εξ αποστάσεως, μετά το πέρας της πανδημίας. Όταν οι περιορισμοί θα αρθούν πλήρως στις χώρες τους, το 22% θα προτιμούσαν να εργάζονται με πλήρη απασχόληση από το γραφείο, ενώ το 33% δήλωσαν ότι θα ήθελαν συνολικά μια συντομότερη εργασιακή εβδομάδα. Επιπλέον, περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (67%) πιστεύουν ότι η παραγωγικότητά τους μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια, ανεξάρτητα από τον χώρο από όπου εργάζονται.

Εν ολίγοις, οι θιασώτες τής εξ αποστάσεως απασχόλησης αναφέρονται στην τηλεργασία, μοντέλο απασχόλησης που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον τον τελευταίο 1,5 και πλέον χρόνο, λόγω των υγειονομικών περιορισμών που επέβαλε η πανδημική διασπορά της Covid-19, το οποίο και τους βρίσκει θετικούς σε γενικές γραμμές.

Κατά μέσο όρο, οι εργαζόμενοι θα ήθελαν να εργάζονται από δύο έως τρεις ημέρες εξ αποστάσεως, μετά το πέρας της πανδημίας

Τους baby boomers «στενεύει» η ευελιξία

Σύμφωνα, πάντα, με την παγκόσμια έρευνα της ΕΥ, στην ανθρωπογεωγραφία εκείνων που η ευελιξία χώρου και χρόνου στην εργασία αποτελεί ισχυρό «θέλω» ξεχωρίζουν κατ’ αρχάς όσοι εργαζόμενοι κατέχουν διευθυντικές θέσεις ή/και είναι επικεφαλής τμημάτων, ακολουθούν οι εργαζόμενοι στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή στην τεχνολογία, και τέλος όσοι έχουν υπό τη φροντίδα τους άλλους ανθρώπους. Αυτές οι τρεις κατηγορίες εργαζόμενων είναι και αυτές που απάντησαν στην έρευνα ότι είναι πιθανότερο να μετακινηθούν σε νέο ρόλο και επιχείρηση, αν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους για χωροχρονική εργασιακή ευελιξία.

Εκείνους που η ευελιξία μοιάζει να τους δυσκολεύει είναι οι εργαζόμενοι που ανήκουν στη γενιά των baby boomers (σ.σ. όσοι έχουν γεννηθεί ανάμεσα στο 1946 και το 1962), τα άτομα που «γράφουν» προϋπηρεσία από 10 χρόνια και πάνω, καθώς και οι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση και τον δημόσιο τομέα. Οι εργαζόμενοι των συγκεκριμένων κατηγοριών δηλώνουν ότι το πιο πιθανό είναι να παραμείνουν στις σημερινές θέσεις τους, αν τεθεί θέμα επιλογής ευέλικτης ή μη εργασιακής σχέσης.

Άλλος παράγοντας, τέλος, που καθορίζει τη στάση των ερωτηθέντων εργαζομένων απέναντι στην τωρινή θέση εργασίας τους είναι ηλικία, με τους millennials να συγκεντρώνουν τις διπλάσιες πιθανότητες να παραιτηθούν σε σχέση με τους baby boomers.

Σε κάθε περίπτωση, παρά την προφανή προθυμία αλλαγής θέσης εργασίας για την εξασφάλιση μεγαλύτερης ευελιξίας, οι περισσότεροι ερωτηθέντες (76%) δηλώνουν ότι είναι ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους και σχεδόν όλοι (93%) δηλώνουν ότι σκοπεύουν να παραμείνουν στις παρούσες θέσεις τους για τους επόμενους 12 μήνες.

EΑυξημένες τεχνολογικές επενδύσεις απαιτεί η ευέλικτη εργασία

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η προοπτική τής ολοένα και πιο διαδεδομένης ευέλικτης εργασίας οδηγεί σε αυξημένες απαιτήσεις για περισσότερη τεχνολογία, τόσο για τους εργαζόμενους με φυσική παρουσία, όσο και για όσους βρίσκονται σε τηλεργασία. Το 64% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι επιθυμούν πιο εξελιγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό στο γραφείο (π.χ. ταχύτερο internet και καλύτερα μέσα τηλεδιάσκεψης). Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες στην έρευνα (48%) δηλώνουν ότι οι εταιρείες οφείλουν να αναβαθμίσουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό για την εργασία στο σπίτι (π.χ. επιπλέον οθόνες και ακουστικά), ενώ σχεδόν το ίδιο ποσοστό (47%) θα επιθυμούσαν να αποζημιωθούν (χρηματική αμοιβή) για τα έξοδα internet υψηλής ταχύτητας/τηλεφωνίας που πληρώνουν. Ωστόσο, παρά τη στροφή προς νέους τρόπους εργασίας και την ταχεία υιοθέτηση της τεχνολογίας των τηλεδιασκέψεων, το 67% θα επιθυμούσαν να ταξιδεύουν για επαγγελματικούς σκοπούς, μετά τον COVID-19.

Υπέρ της υποχρεωτικότητας του εμβολίου το +60% των εργαζομένων

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της παγκόσμιας έρευνας της ΕΥ, διερευνήθηκε η στάση και οι απόψεις των ερωτηθέντων σχετικά με την υποχρεωτικότητα του εμβολίου κατά του κορωνοϊού. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το 61% των εργαζομένων του δείγματος επιθυμούν η επιχείρησή τους να καταστήσει τον εμβολιασμό απαραίτητη προϋπόθεση για όσους θα εργάζονται στο γραφείο. Οι απόψεις σχετικά με τον εμβολιασμό ποικίλλουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, με το 66% των ερωτηθέντων στη Νότια Αμερική να συμφωνούν ότι οι εταιρείες πρέπει να απαιτούν τον εμβολιασμό όλων των εργαζομένων, σε σύγκριση με το σχετικά χαμηλότερο ποσοστό της τάξης του 52%, που καταγράφηκε στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ινδίας και Αφρικής.

Ένα εξίσου ενδιαφέρον εύρημα είναι, επίσης, ότι σχεδόν οι μισοί (48%) εκ των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι η οργανωτική κουλτούρα της επιχείρησής τους έχει αλλάξει και, μάλιστα, έχει βελτιωθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19, ενώ το 31% πιστεύουν ότι έχει επιδεινωθεί.

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα