ΚΥΡΚΟΣ: “Το κόστος φροντίδας ηλικιωμένων μεγαλύτερο και από τις συντάξεις”

«Πώς μπορεί να χρηματοδοτηθεί η μακροχρόνια περίθαλψη ηλικιωμένων από κοινωνικές επενδύσεις, ενώ αυξάνει το προσδόκιμο της ζωής και ταυτόχρονα ο πληθυσμός γηράσκει γρήγορα λόγω της υπογεννητικότητας;». Αυτό ήταν το θέμα της εκδήλωσης που φιλοξένησε ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού Μίλτος Κύρκος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ομιλητές μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ερευνητές, παρόχους περίθαλψης αλλά και στελέχη του Ποταμιού όπως ο Πλάτων Τήνιος, οικονομολόγος υπεύθυνος Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και ο Ζαφείρης Βάλβης.

Ο κ. Κύρκος υπογραμμίζει τη σημασία να συμπεριλάβει η ΕΕ για πρώτη φορά σε θεσμικό κείμενο το δικαίωμα της μακροχρόνιας φροντίδας στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων (Αρχή 18 – «Κάθε άτομο δικαιούται έγκαιρη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές μακροχρόνιες υπηρεσίες φροντίδας, ιδίως σε υπηρεσίες κατ΄ οίκον περίθαλψης και σε υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας») πιστεύοντας ότι αποτελεί αφετηρία για τη βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας.

Ωστόσο ο Έλληνας ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι η κάλυψη του κόστους της φροντίδας των ηλικιωμένων θα αποτελέσει μια πολύ μεγάλη πρόκληση για τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, ίσως μεγαλύτερη ακόμη και από τις συντάξεις, σε όλα τα κράτη μέλη και θα δημιουργήσουν πολύ μεγάλες δημοσιονομικές πιέσεις

Θεωρώντας ότι η έννοια των «κοινωνικών επενδύσεων» μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την προσαρμογή της κοινωνικής πολιτικής και την αντιμετώπιση των σχετικών δαπανών ως ένα παράγοντα παραγωγικότητας με σημαντική οικονομική και κοινωνική αποδοτικότητα, ο Μίλτος Κύρκος ζήτησε ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΕΕ. Μεταξύ αυτών ανέφερε την ένταξη επενδύσεων μακροχρόνιας περίθαλψης στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και ειδικότερα στα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου), ώστε να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η προαναφερθείσα Αρχή 18 του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Διαβάστε επίσης