Σ. Καλαφάτης: «Δυνατότητα εκσυγχρονισμού των γηπέδων»

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε το νέο νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου (ΑΕΠ) και άλλων διατάξεων» ο Σταύρος Καλαφάτης. Ο αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ τόνισε πως δίνεται πλέον η δυνατότητα στις ομάδες να ανακαινίσουν και εκσυγχρονίσουν τα γήπεδά τους, αλλά και ότι δίνονται κίνητρα για μετεγκατάσταση γηπέδων εκτός πόλεων για όσους το επιθυμούν.

Αναλυτικά ο Σταύρος Καλαφάτης τόνισε: «Με τις θεσμικές μας πρωτοβουλίες προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις σε πραγματικά προβλήματα των πολιτών, της κοινωνίας και της οικονομίας, έχοντας ως βασικό στόχο να «νοικοκυρέψουμε», ταυτόχρονα, τη λειτουργία του κράτους. Αυτό κάνουμε και για τα υφιστάμενα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Δίνουμε τη δυνατότητα επιτέλους, μετά από πολλές δεκαετίες, να ανακαινιστούν και να εκσυγχρονιστούν. Προβλέπουμε ειδικούς όρους και προϋποθέσεις, με έμφαση στη βελτίωση της ασφάλειας των θεατών και στη στατική επάρκεια των κατασκευών. Δίνουμε νέες δυνατότητες αξιοποίησης των γηπέδων για οικονομικές δραστηριότητες, όπως τα φωτοβολταϊκά συστήματα, που μπορούν να φέρουν έσοδα και στις ομάδες και στο κράτος. Παρέχουμε τη δυνατότητα εγκατάστασης μικρών εμπορικών χρήσεων, όπως ισχύει σε μεγαλύτερο βαθμό για τα νέα γήπεδα. Επιπλέον δίνουμε κίνητρα για μετεγκατάσταση γηπέδων έξω από τις πόλεις, για όσους το επιθυμούν. Πιστεύω ότι είναι μία αξιόλογη νομοθετική παρέμβαση που θα δώσει λύσεις σε πολλά προβλήματα. Καλούμε τους πολίτες και τους αθλητικούς συλλόγους να συμμετέχουν με παρατηρήσεις και προτάσεις στη δημόσια διαβούλευση».

Το ΥΠΕΚΑ, στα πλαίσιο της πολεοδομικής νομοθεσίας, προσπαθεί να αντιμετωπίσει παθογένειες του παρελθόντος, να επιλύσει χρόνια προβλήματα και να εξορθολογήσει τη λειτουργία του κράτους. Αυτός ήταν ο στόχος με τον νόμο για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, όπου, εκτός της ρύθμισης του ζητήματος των αυθαιρέτων, επέρχονται και σημαντικές βελτιώσεις σε πολεοδομικά ζητήματα.

Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επιχειρείται να επιλυθούν εκκρεμότητας άνω των 30 ετών που αφορούν υφιστάμενες Αθλητικές Εγκαταστάσεις Ποδοσφαίρου (Α.Ε.Π.) εντός του οικιστικού ιστού των πόλεων που χρησιμοποιούνται και για τη διενέργεια αγώνων των επαγγελματικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου της A’ και B’ Εθνικής Κατηγορίας (ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα των Super League και Football League), για τις οποίες απαιτούνται ειδικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους ελληνικούς και τους διεθνείς κανονισμούς της αρμόδιας ευρωπαϊκής ομοσπονδίας (U.E.F.A.).

Βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι να διευκολυνθούν οι εργασίες που βελτιώνουν την ασφάλεια των θεατών και τη στατική επάρκεια των γηπέδων. Παράλληλα στοχεύει να δώσει ορισμένες περιορισμένες αλλά πολύ χρήσιμες για τους αθλητικούς συλλόγους δυνατότητες ανάπτυξης (φωτοβολταϊκά στα στέγαστρα, περιορισμένες εμπορικές χρήσεις).

Όσον αφορά στη χωρητικότητα των ΑΕΠ, επιτρέπεται η διαμόρφωση των υφισταμένων κερκίδων για την προσθήκη θέσεων, καθώς και η προσθήκη νέων κερκίδων, εφόσον ο αριθμός των απαιτούμενων πρόσθετων θέσεων δεν υπερβαίνει το 30% των υπαρχόντων. Σε κάθε περίπτωση, οι ανωτέρω προσθήκες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος στην όμορη περιοχή του ακινήτου. Επίσης, επιτρέπεται η προέκταση εξεδρών – κερκίδων εκτός του νομίμου περιγράμματος των ΑΠΕ και άνωθεν κοινοχρήστων χώρων, υπό την προϋπόθεση τοποθέτησης σε ύψος τουλάχιστον πέντε μέτρων από το πεζοδρόμιο.

Αναλυτικότερα:

Τροποποιήσεις ΝΟΚ

Μεταξύ άλλων, με τις προτεινόμενες διατάξεις:

-Παρέχεται η δυνατότητα σε όσες αυθαίρετες κατασκευές τηρούν τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή τις τηρούσαν αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής του (δηλαδή έχουν τα επιτρεπόμενα μεγέθη αλλά δεν εξέδωσαν οικοδομική άδεια κατά την κατασκευή) να προχωρήσουν σε έκδοση ή αναθεώρηση άδειας δόμησης, για όσες εργασίες απαιτείται άδεια δόμησης, και σε έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας για όσες εργασίες απαιτείται έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας ή 48ωρη ενημέρωση.

-Δίνεται η δυνατότητα δόμησης σε οικόπεδα τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε εγκεκριμένη οδό, όταν δεν μπορούν μέσω τακτοποιήσεως να αποκτήσουν, εφόσον η έλλειψη αυτή δεν έγινε με υπαιτιότητα των ιδιοκτητών μετά την ισχύ του νόμου 651/1977.

-Εντάσσονται στις διατάξεις που ισχύουν για μουσεία, θέατρα και νοσοκομεία ή θεραπευτήρια οι χώροι εκπαιδευτηρίων ή ερευνητικών κέντρων, για την εγκατάσταση μηχανολογικών εγκαταστάσεων στον πρώτο υπόγειο χώρο κύριας χρήσης εκτός του περιγράμματος της ανωδομής.

-Αυστηροποιείται το πλαίσιο και επιλύονται παρερμηνείες όσον αφορά τις προϋποθέσεις που δίνει ο ΝΟΚ για προσθήκες σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια, αυξάνοντας τα απαραίτητα υπολοιπόμενα τετραγωνικά του συντελεστή δόμησης.
Δίνεται η δυνατότητα υπέρβασης ύψους για την κατασκευή φυτεμένου δώματος σε υφιστάμενα κτίρια στα οποία έχει εξαντληθεί το ύψος που προβλέπεται στην περιοχή
Επιλύονται προβλήματα παρερμηνειών σε ότι ισχύει για την αύξηση ύψους μέχρι ένα μέτρο σε περιπτώσεις κτιρίων με ισόγειες θέσεις στάθμευσης ή pilotis με χρήση για στάθμευση.

-Προβλέπεται ότι προσθήκη σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο με τμήμα που έχει εξαιρεθεί οριστικά της κατεδάφισης με τους νόμους περί αυθαιρέτων μπορεί να γίνει μόνο στο νόμιμο τμήμα του κτιρίου.

-Δίνεται η δυνατότητα για πρώτη φορά να επιλύονται θέματα διαφορετικών ερμηνειών του ΝΟΚ και της πολεοδομικής νομοθεσίας μεταξύ του πολίτη και της υπηρεσίας, όπως ακριβώς προβλέπεται και για διαφωνία μεταξύ υπηρεσιών, δηλαδή με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

Τροποποιήσεις διατάξεων για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής

Ξεκαθαρίζονται πλήρως οι αρμοδιότητες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, ώστε να αποφεύγονται παρερμηνείες από τις υπηρεσίες και τους πολίτες.

Μπορείτε να δείτε εδώ όλα τα άρθρα που αφορούν το συγκεκριμένο νομοσχέδι

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα