Βαριές κατηγορίες για τον πρόεδρο…

«Αφήνιασαν» τρία μέλη στη Φίλιππο Ένωση Ελλάδος (ΦΕΕ) με τις διοικητικές τακτικές και πρακτικές του προέδρου, Γιάννη Μυτιληναίου. Και του απέστειλαν επιστολή στην οποία τον εγκαλούν για υπέρβαση αρμοδιοτήτων, καταστρατήγηση του θεσμικού πλαισίου και των νόμων, «γκρίζα» διοίκηση με συνέπεια την πρόκληση προβλημάτων στην ιπποδρομιακή κοινότητα.

Η πρώην αντιπρόεδρος, Ασπασία Ράλλη, και οι πρώην γενικοί γραμματείς, Γρηγόρης Παπαχρήστου και Γεώργιος Παρθένης, αποδίδουν στον πρόεδρο της ΦΕΕ μεθοδεύσεις, παράνομες ενέργειες και αποφάσεις που είναι παράτυπες αλλά και έξω από τις αρμοδιότητες της Ένωσης.

Αφορμή για την επιστολή, στάθηκε η πρόσκληση που έλαβαν για την πραγματοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 30 Μαΐου. Όπως καταγγέλλουν τα τρία μέλη της Ένωσης, η πρόσκληση δεν έχει την υπογραφή του προέδρου και των πέντε εκλεγμένων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, που έχουν την τυπική αρμοδιότητα να προκαλέσουν έκτακτη Γ.Σ.

Στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Συνέλευσης, περιλαμβάνεται η έγκριση του απολογισμού για το 2017 και η εκλογή νέου γενικού γραμματέα στη θέση του αποθανόντος, Κώστα Καλλίρη. Οι τρεις επισημαίνουν, στην επιστολή τους, ότι πραγματική επιδίωξη των διοικούντων είναι η επίτευξη οριακής απαρτίας, με στόχο τη λήψη αρεστών σε αυτούς αποφάσεων. Σημειώνουν, ακόμα, ότι δεν έχουν οριστεί εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομικών στο Δ.Σ. της ΦΕΕ. «Ως εκ τούτου το συμβούλιό σας πάσχει νομικά και οι αποφάσεις του είναι άκυρες».

Στον Γιάννη Μυτιληναίο αποδίδεται προσπάθεια «να χρησιμοποιήσετε τις υπογραφές μελών της ΦΕΕ για σχεδιασμούς εκτός καταστατικού της ΦΕΕ». Η καταγγελία των τριών μελών εδράζεται στο αίτημα της διοίκησης να καταθέσει επιχειρησιακό σχέδιο η εταιρεία «Ιπποδρομίες ΑΕ», για να ενσωματωθεί στο σχέδιο του νέου Κώδικα Ιπποδρομιών, που προσπαθεί να προωθήσει η ΦΕΕ.

Ακόμα, καλούνται τα μέλη της Ένωσης –στο ενδεχόμενο που δεν κατατεθεί το επιχειρησιακό σχέδιο–  να λάβουν αποφάσεις. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη ως θέμα η «λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση της καταστάσεως στην απευκταία περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η διαπίστωση ύπαρξης ενός τέτοιου Σχεδίου». Δεν αναφέρεται, όμως, τίποτα για το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν αυτές οι αποφάσεις.

Η εκτίμηση πολλών «παροικούντων την Ιερουσαλήμ» είναι ότι τα αιτήματα αυτά υπερβαίνουν τον θεσμικό ρόλο της ΦΕΕ και καταστρατηγούν το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η διοίκηση της Ένωσης κατηγορείται ότι ξεπερνάει το όρια δικαιοδοσίας της, δηλαδή τον έλεγχο και την εποπτεία. Και παρεμβαίνει σε ζητήματα διοργάνωσης και διεξαγωγής των ιπποδρομιών. Πεδίο δράσης αποκλειστικά της εταιρείας «Ιπποδρομίες ΑΕ».

Στα παραπάνω γεγονότα εδράζεται και κατηγορία των τριών προς τη διοίκηση Μυτιληναίου ότι «προκαλεί μόνο προβλήματα στην ιπποδρομιακή δραστηριότητα». Με επίκληση στις οργισμένες αντιδράσεις –που γνωστοποιήθηκαν και στον υφυπουργό Αθλητισμού, Γιώργο Βασιλειάδη– της εταιρείας «Ιπποδρομίες Α.Ε.» και της Ένωσης Ιδιοκτητών Δρομώνων Ίππων Ελλάδος (ΕΙΔΙΕ).

 

Διαβάστε επίσης