Φοροαπαλλαγή διεκδικεί η Θάνου

Φοροαπαλλαγή 25% διεκδικεί η πρώην πρόεδρος του ΑΠ και νομική σύμβουλος του Μαξίμου, Βασιλική Θάνου, η οποία προσέφυγε στο Μισθοδικείο, ζητώντας να μειωθεί κατά 25% η φορολογία του ακαθάριστου εισοδήματός της, για την οικονομική χρήση 2011-2012.

Η αίτηση της πρώην υπηρεσιακής πρωθυπουργού, για φοροαπαλλαγή, που δεν υπερβαίνει το ποσόν των 5.000 ευρώ, βασίζεται στην πάγια νομολογία του Μισθοδικείου, που έχει κρίνει ότι το συγκεκριμένο ευεργέτημα  των βουλευτών το δικαιούνται και οι δικαστικοί και οι εισαγγελικοί λειτουργοί.

Η πρώην πρόεδρος του ΑΠ στην αίτησή της επικαλείται την υπ΄ αριθμ. 89/2013 απόφαση του Μισθοδικείου, που έχει κρίνει ότι  οι δικαστές και οι εισαγγελείς δικαιούνται, όπως και οι βουλευτές, να έχουν αφορολόγητο το 25% των ακαθαρίστων αποδοχών  τους, ενώ παράλληλα επικαλείται απόφαση του ίδιου δικαστηρίου, που έχει αποφανθεί ότι το Σύνταγμα καθιερώνει την ισότητα των τριών εξουσιών και ομοίως και των αποδοχών τους.

Μάλιστα, η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Εσόδων είχε στείλει, με βάση τις αποφάσεις του Μισθοδικείου, σχετικές εγκυκλίους στις ΔΟΥ προκειμένου να φροντίσουν για την επιστροφή των επίμαχων ποσών που παρακρατήθηκαν.

Ωστόσο, να σημειωθεί ότι η επίμαχη φοροαπαλλαγή καταργήθηκε, για τους βουλευτές και τους δικαστές, με μεταγενέστερη νομοθετική ρύθμιση λόγω της  δημοσιονομικής συγκυρίας της χώρας.

Το Μισθοδικείο μετά τη συζήτηση της αίτησης της κ. Θάνου επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.

Διαβάστε επίσης