Αγγελής για υπόθεση Novartis: «Πρακτικές ασφαλίτη ο κ. Δασούλας», «συγκάλυψε τις αμαρτίες της η κα Δημητρίου»

Οι πληγές της Δικαιοσύνης παραμένουν ανοιχτές με τον Γ. Αγγελή να καταθέτει ενόρκως σημεία και τέρατα για τους συναδέλφους του στον ΑΠ, Δημ. Δασούλα και Ξ. Δημητρίου

Σε ένα άρθρο του στις 7/11/2019, ο τέως εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γ. Σανιδάς είχε αναλύσει με δικονομικές λεπτομέρειες τον περίεργο ρόλο των εισαγγελέων Διαφθοράς και είχε βάλει ως τίτλο τη φράση «Νοvartis, μια υπόθεση που πλήγωσε και πληγώνει τη Δικαιοσύνη».

Ένα εδάφιο από το άρθρο του είχε το εξής περιεχόμενο:

«Γ. Κατά των Εισαγγελέων Διαφθοράς, κάποια από τα δέκα πολιτικά πρόσωπα, ως προς τα οποία είχαν διαβιβασθεί στοιχεία της δικογραφίας στη Βουλή, έχουν καταθέσει μηνύσεις εναντίον τους για κατάχρηση εξουσίας και άλλα εγκλήματα. Εν όψει τούτου, αλλά και του γεγονότος ότι από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου διενεργείται σε βάρος τους προκαταρκτική εξέταση, με βάση τις πιο πάνω μηνύσεις και τις καταγγελίες ενός Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το ελάχιστο που θα έπρεπε να κάνουν οι Εισαγγελείς Διαφθοράς, θα ήταν να έχουν δηλώσει αποχή από την έρευνα της συγκεκριμένης υποθέσεως, για λόγους ευπρέπειας.

Όμως, αντί τούτου, συνέχισαν και συνεχίζουν τις ανακριτικές πράξεις σε βάρος εκείνων που τους έχουν καταμηνύσει, θέσαντες μάλιστα, εν τέλει, ως προς τους επτά, τις υποθέσεις στο αρχείο.

Ευλόγως όμως ερωτάται: Αν δεν υπήρχαν στοιχεία – και δεν υπήρχαν πράγματι – και έπρεπε απλώς να συνεχισθεί η έρευνα σε βάθος, για την αποκάλυψη των εμπλεκομένων στο «σκάνδαλο» του φαρμάκου, γιατί τις διαβίβασαν στη Βουλή; Δεν οδηγεί αυτό, κατά την άποψή μας τουλάχιστον, στο συμπέρασμα, ότι κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους παρεβίασαν τις αρχές της αμεροληψίας και αντικειμενικότητας;

Συμπέρασμα βεβαίως το οποίο ενδυναμώνεται και από άλλα στοιχεία και δη:

  1. Από το γεγονός ότι επί τρία σχεδόν χρόνια δεν έχουν καλέσει προς εξέταση το βασικό πρόσωπο της υποθέσεως αυτής, ήτοι το Διευθυντή της Νovartis, Φρουζή, ο οποίος φέρεται να δωροδόκησε τους πάντες και ο οποίος, με δηλώσεις του στον Τύπο, έχει διαψεύσει τα πάντα.
  2. Από το γεγονός ότι χαρακτήρισαν μάρτυρες υπό προστασία (αρχικά μάλιστα με τις διατάξεις του νόμου περί τρομοκρατίας, και στη συνέχεια, μετά τη λήψη των καταθέσεων, ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος), χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις. Ο ένας μάλιστα εξ αυτών, είχε καταγγελθεί από άλλον υπό προστασία μάρτυρα, για εγκλήματα δωροδοκίας – δωροληψίας.
  3. Διαβίβασαν στη Βουλή μαρτυρικές καταθέσεις, ως αποδεικτικά στοιχεία, που ήταν δικονομικά ανυπόστατες.

Και σαν να μην έφθαναν αυτά, το Συμβούλιο Εφετών, με το υπ’ αριθμόν 1538/2019 βούλευμά του, με αναφορά απλώς στις σκέψεις της εισαγγελικής προτάσεως και χωρίς καμία δική του σκέψη, απέρριψε αίτηση ενός εκ των δέκα πολιτικών προσώπων και δη του Ανδρέα Λοβέρδου, περί εξαιρέσεως των Εισαγγελέων Διαφθοράς, ως προανακριτικών υπαλλήλων, από την υπόθεσή του, λόγω μη τηρήσεως, κατά τις έρευνες, των αρχών της αμεροληψίας και αντικειμενικότητας.

Το βούλευμα αυτό του Συμβουλίου Εφετών κατ’ αρχάς είναι αναιρετέο για υπέρβαση εξουσίας, καθ’ όσον δεν είχε δικαιοδοσία να αποφανθεί επί της αιτήσεως εξαιρέσεως, διότι, όπως εκθέσαμε σε άλλη θέση, αρμόδιος να αποφανθεί επί εξαιρέσεως προανακριτικών υπαλλήλων, είναι ο προϊστάμενος Εισαγγελέας και εν προκειμένω ήταν ο εποπτεύων Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Πέραν τούτων, η αιτιολογία της εισαγγελικής προτάσεως, την οποία ενσωματώνει το βούλευμα, αφ’ ενός παραβλέπει όλα τα ανωτέρω, πολλά από τα οποία είναι πλέον πασίδηλα, αφ’ ετέρου περιέχει αντιφάσεις, από τις οποίες θα επισημάνουμε την ακόλουθη:  Ενώ δέχεται από το ένα μέρος, ότι οι Εισαγγελείς Διαφθοράς, ως προανακριτικοί υπάλληλοι, εξεπλήρωναν καλά τα καθήκοντά τους, διότι εποπτεύονταν από τον επόπτη Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, από το άλλο μέρος αποδέχεται, αφού δεν τα αντικρούει, τα αναφερόμενα στην κατάθεση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ιωάννη Αγγελή, ως επόπτη, ότι είχε διαφωνήσει με τη θέση της Εισαγγελέως Διαφθοράς να ασκήσει δίωξη  κατά Λοβέρδου, επειδή καθ’ αυτόν δεν υπήρχαν στοιχεία. Αν όμως διαφωνούσε ο επόπτης Εισαγγελέας με τους Εισαγγελείς Διαφθοράς, πώς εξεπλήρωναν καλά τα καθήκοντά τους;

Υπό τα ως άνω δεδομένα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ορθό το ρηθέν βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών.

Δ. Ως επίμετρο θα σημειώσουμε τούτο. Μήπως είναι καιρός να υπάρξει ένας ουσιαστικός έλεγχος των ενεργειών των Εισαγγελέων Διαφθοράς, οι οποίοι, κατά τα δημοσιεύματα, φέρονται να οχυρώνονται πίσω από απόρρητα και προσωπικά δεδομένα!!, αφ’ ενός από τον επόπτη Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και αφ’ ετέρου από τον Επιθεωρητή παράλληλα με την ενεργουμένη σε βάρος τους προκαταρκτική εξέταση, για το έγκλημα της καταχρήσεως εξουσίας, έρευνα η οποία επίσης, θα πρέπει να γίνει σε βάθος και να περατωθεί ταχέως».

Γ. Αγγελής: «Πρακτικές ασφαλίτη σε σκοτεινούς χρόνους ο κ. Δασούλας», «συγκάλυψε τα αμαρτήματά της η κα Δημητρίου»

Πέραν όμως των παραπάνω μύδρων που είχε εξαπολύσει με το άρθρο το Γ. Σανιδάς, σήμερα οι πληγές στο σώμα της Δικαιοσύνης συνεχίζουν να υπάρχουν και μάλιστα πολλαπλασιάζονται από αλλεπάλληλα δικαστικά πραξικοπήματα και κατηγορίες μέσω ενόρκων καταθέσεων εις βάρος δικαστικών της ανωτάτης βαθμίδας της Δικαιοσύνης.

Με υπόμνημά του προς τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπύρο Παππά ο εν ενεργεία αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου χαρακτηρίζει τον επίσης εν ενεργεία αντεισαγγελέα του ΑΠ Δημήτρη Δασούλα ως σύγχρονο «ασφαλίτη σε σκοτεινούς χρόνους».

Τον κατηγορεί δε για σκευωρία εις βάρος του, αφού ενώ τον κάλεσε ως μάρτυρα, του απέκρυψε ότι είχε και την ιδιότητα του υπόπτου.

Καταγγέλλει επίσης την πρώην εισαγγελέα του ΑΠ, Ξένη Δημητρίου, ότι «για να καλύψει τα αμαρτήματα που η ιδία διέπραξε, ώστε να ανανεωθεί η θητεία της Ελένης Τουλουπάκη», συνωμότησε εις βάρος του για να του ασκηθεί ποινική δίωξη και να μειωθεί έτσι η αξιοπιστία του.

Επίσης, στο υπόμνημά του διατυπώνει την απορία του γιατί ο αντεισαγγελέας του ΑΠ, Ευάγγελος Ζαχαρής που διενεργεί την έρευνα ουδέποτε ασχολήθηκε στην πρότασή του με τους γραπτούς ισχυρισμούς του.

Όλα τα παραπάνω και όσα σε προηγούμενα ρεπορτάζ η «Α» είχε δημοσιοποιήσει και που αφορούσαν ενέργειες εισαγγελικών λειτουργών οφθαλμοφανώς παράνομες, δεν φαίνεται να συγκινούν τους ηγήτορες της Δικαιοσύνης, με τον υπουργό κ. Τσιάρα να έχει λάβει θέση απλού παρατηρητή στα καθημερινά σχεδόν «μαχαιρώματα» στο σώμα της Δικαιοσύνης, δίνοντας έτσι το δικαίωμα στην πλειονότητα των δικαστών αλλά και στους πολίτες να πιστεύουν ότι κάποιοι ανώτεροί του προσπαθούν με κάθε τρόπο να συγκαλύψουν τη σωρεία ποινικών και πειθαρχικών παραπτωμάτων της κας Τουλουπάκη και της παρέας της.

Θα τα καταφέρουν;

Τι κατέθεσε ο Γ. Αγγελής στον εισαγγ. Σπύρο Παππά

Με… ασφαλίτη, «σε σκοτεινούς χρόνους», που χρησιμοποιούσε «την απαγορευμένη πρακτική της μαρτυριοποίησης του μελλοντικού κατηγορούμενου», ταυτίζει ο αντεισαγγελέας ΑΠ Γιάννης Αγγελής τον συνάδελφό του αντεισαγγελέα ΑΠ Δημήτρη Δασούλα, ο οποίος επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ηγεμονίας τής πρώην εισαγγελέως ΑΠ, Ξένης Δημητρίου, τον «κάλεσε να καταθέσει ως μάρτυρας, στη δικογραφία περί των εναντίον του καταγγελιών της εισαγγελέως Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη, όπου είχε την ιδιότητα του υπόπτου»!

Αυτό υποστηρίζει, μεταξύ άλλων ο κ. Αγγελής, στο 55σέλιδο υπόμνημά του, με το οποίο απάντησε στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Εεξέτασης, που διενεργείται εναντίον του από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπύρο Παππά, για τις καταγγελίες της κας Τουλουπάκη εναντίον του.

Ο κ. Αγγελής, ο οποίος ζητάει να αρχειοθετηθεί η εναντίον του έρευνα, αναφέρεται στην προσπάθεια της πρώην εισαγγελέως ΑΠ Ξένης Δημητρίου, να ασκηθεί εναντίον του «μια οποιαδήποτε ποινική δίωξη», ούτως ώστε να ακυρώσει στην πράξη τις δικές του καταγγελίες σε βάρος της κας Τουλουπάκη και των επίκουρων εισαγγελέων Διαφθοράς Χρήστου Ντζούρα και Στέλιου Μανώλη, και τονίζει χαρακτηριστικά ότι:
«H κ. Δημητρίου, για να καλύψει τα αμαρτήματα που η ίδια διέπραξε (μη έρευνα των καταγγελιών μου, απόκρυψη από το δικαστικό συμβούλιο της πραγματικής κατάστασης της Εισαγγελίας Διαφθοράς), θα χρησιμοποιούσε καταλλήλως το επιχείρημα “τον Αγγελή πιστεύετε, αφού έχει ασκηθεί ποινική και πειθαρχική δίωξη εναντίον του;”».

Κόλαφος σε βάρος του αντεισαγγελέα ΑΠ Δημήτρη Δασούλα είναι μεταξύ άλλων το υπόμνημα Αγγελή, όπου υποστηρίζει ότι «η πρώην εποπτεύουσα εμένα κ. Δημητρίου» του έδωσε εντολή, «να ξαναερευνήσει το απολογητικό υπόμνημα της κ. Τουλουπάκη», να «συλλέξει και ό,τι άλλο μπορεί» και να της διαβιβάσει τον φάκελο μέχρι την 24.6.2019 (σε μία εβδομάδα θα αποχωρούσε με συνταξιοδότηση).

Και συνεχίζει ο αντεισαγγελέας Γιάννης Αγγελής:
«Έτσι, ο κ. Δασούλας με κάλεσε (κατ’ άρθρον 213 ΚΠΔ), να καταθέσω ως μάρτυρας, σε δικογραφία, που όμως είχα και την ιδιότητα του υπόπτου κατ’ άρθρον 31 του τότε Κ.Π.Δ., γεγονός, το οποίο μου απέκρυψε».

Και συμπληρώνει ο κ. Αγγελής:

«H απαγορευμένη αυτή πρακτική της “μαρτυριοποίησης του μελλοντικού κατηγορούμενου” (που χρησιμοποιούσε η κρατική ασφάλεια σε σκοτεινούς χρόνους), είναι γνωστή σε όλους τους “παλιούς εισαγγελείς” και φυσικά έγινε αντιληπτή γρήγορα από μένα».

Σε άλλο σημείο του υπομνήματός του, ο κ. Αγγελής, αναλύοντας τις ενέργειες, στις οποίες προέβη για την άμυνά του, υποστηρίζει ότι, ζήτησε –τότε– από Δημητρίου και Δασούλα, «να δηλώσουν αυτοβούλως αποχή από την εναντίον του έρευνα, επειδή», όπως αναφέρει, «αμφότεροι είχαν έννομο συμφέρον από την έκβασή της», δεδομένου ότι:

  • «H κ. Δημητρίου έπρεπε να δικαιολογήσει την “υπερβολική εύνοιά της προς την κ. Τουλουπάκη” (δεν είχε διατάξει ουσιαστική πειθαρχική έρευνα εναντίον της, είχε αποκρύψει από το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο παρέτεινε τη θητεία της, τις εναντίον της αναφορές μου κ.λπ.).
  • »Συγγενικό πρόσωπο του κ. Δασούλα είχε διοριστεί –σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου (που όμως δεν διέψευσε)– σε Δημόσια Υπηρεσία, που εποπτευόταν από τον φερόμενο ως Ρασπούτιν».

Και συνεχίζει ο κ. Αγγελής:

«Oι παραπάνω όμως κ.κ. Δημητρίου και Δασούλας, αφού έγραψαν επί του εν λόγω εγγράφου (κατά λέξη) ότι “… δεν συντρέχει περίπτωση αποχής μας από τη συγκεκριμένη υπόθεση…”, το χαρακτήρισαν ως “αίτηση αποχής” (δικής μου) και τη χρέωσαν στον αντεισαγγελέα ΑΠ Ευάγγελο Ζαχαρή, προκειμένου να υποβάλει σχετική πρόταση προς το συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Σημειωτέον ότι ο κ. Ζαχαρής (ο ίδιος στον οποίον ανέθεσε ο κ. Δασούλας, τον Ιούλιο 2019, την εν γένει έρευνα της υπόθεσης Novartis, χωρίς να γνωρίζω λεπτομερώς την προς αυτόν παραγγελία), ουδόλως ασχολήθηκε στην πρότασή του με τους ισχυρισμούς μου, ούτε όμως και με τους ισχυρισμούς της κ. Δημητρίου, η οποία στις σχετικές διευκρινίσεις προς αυτόν ανέφερε ότι αγνοούσε την ύπαρξη της από 21.2.2019 αναφοράς μου (βλ. Σχετικό έγγραφό της, με ημερομηνία καταθέσεως 20.6.2019). Και τούτο παρά το γεγονός ότι κατ’ επανάληψη αναφέρεται (η από 21.2.2019 αναφορά μου) στο σχετικό πόρισμα του κ. Πεπόνη. Τελικώς η εναντίον μου (αρχική) ποινική προκαταρκτική εξέταση δεν περαιώθηκε (αφού δεν πήγα να καταθέσω στον κ. Δασούλα) καθ’ ον χρόνο βρισκόταν στον ΑΠ η κ. Δημητρίου και έτσι απευφεύχθη το να δώσει εντολή, προς άσκηση εναντίον μου “μιας οποιασδήποτε ποινικής δίωξης”».

Το κατά… Δασούλα αποδεικτικό υλικό κατά Αγγελή!

Αναφέρει ο κ. Αγγελής στο υπόμνημά του:

«O κ. Δασούλας “ξανά-φιλτράροντας” το υλικό της εναντίον της κ. Τουλουπάκη πειθαρχικής δικογραφίας (που είχε τεθεί στο αρχείο 1.3.2019) διείδε ότι τα εναντίον μου στοιχεία, που είχαν “διαφύγει” από την κ. Δημητρίου, μπορούν να στηριχτούν: α. Στην υπ’ αριθμ. 3598/19.12.2918 αναφορά της δικαστικής γραμματέως στο γραφείο της εισαγγελέως εγκλημάτων Διαφθοράς Χριστίνας Παπαρούπα. β. Στο υπ’ αριθμ. 3607/21.12.2018 ενημερωτικό σημείωμα της δικαστικής γραμματέως στο γραφείο της εισαγγελέως εγκλημάτων Διαφθοράς Δέσποινας Μεντή, και γ. Στην υπ’ αριθμ. 379/20.12.2018 “αναφορά” της Εισαγγελέως Εγκλημάτων Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη».

Εξηγώντας, γιατί τελικά δεν πέτυχε το εναντίον σχέδιο “μαρτυριοποίησης του κατηγορούμενου, ο κ. Αγγελής αναφέρει:

«Τελικώς την 19.6.2019 η πρώην εισαγγελέας ΑΠ Ξένη Δημητρίου εγκαταλείποντας την προσπάθεια “μαρτυριοποίησης του κατηγορούμενου”, χωρίζει την αρχική “διπλή παραγγελία” της και αναθέτει το ποινικό μέρος της υπόθεσης στον τότε αντεισαγγελέα ΑΠ (σημερινός εισαγγελέας ΑΠ) Βασίλη Πλειώτα, ενώ το πειθαρχικό μέρος της παραγγελίας παραμένει στον κ. Δασούλα».

Η κα Δημητρίου παραγγέλλει στον κ. Πλειώτα να διενεργήσει άμεσα ποινική προκαταρκτική σε βάρος τού πρώην επόπτη της Εισαγγελίας Διαφθοράς (σ.σ.: Αγγελή).

Επισημαίνει ο κ. Αγγελής:
«Eίναι χαρακτηριστικό όμως ότι, παρά τη σπουδαιότητα και σοβαρότητα “των όσων είχα διαπράξει” και τα οποία λογικώς γνώριζε, ως εποπτεύουσα εμένα (η κ. Δημητρίου), ουδόλως προσδιορίζει στην παραγγελία της τα ποινικά αδικήματα, τα οποία μου καταλογίζει».

Και συμπληρώνει o αντεισαγγελέας ΑΠ:

«Τελικώς, την 11.7.2019 (ήτοι μετά την αποχώρηση εκ της υπηρεσίας της κ. Δημητρίου), ο κ. Πλειώτας, με αναφορά του ζητά (από τον ήδη ασκούντα χρέη εισαγγελέως Αρείου Πάγου Δημήτρη Δασούλα), να παραπεμφθεί η υπόθεση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, δεδομένου ότι (κατά λέξη) “… δεκάδες ανάλογες καταγγελίες, αναφορές κ.λπ. κατά ανωτάτων δικαστικών λειτουργών έχουν διαβιβαστεί στον κατ’ εξοχήν αρμόδιο, να επιλαμβάνεται εισαγγελέας Πλημμελειοδικών”.

Και καταλήγει o κ. Αγγελής:

«Επισημαίνω ότι ανάλογη παραγγελία, και δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, για προκαταρκτική εξέταση από Αντεισαγγελέα ΑΠ σε βάρος άλλου, ομοιόβαθμου, αντεισαγγελέα ΑΠ, ελλείπει από τα δικαστικά χρονικά, υπό την ισχύ του ΚΠΔ».

Ενώ συμπληρώνει:

«Έτσι, ο κ. Δασούλας απέστειλε “την εναντίον μου ποινική δικογραφία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών”».

 

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα