NOVARTIS GATE: Άρειος Πάγος για Novartis Αντιφατική εισαγγελική παραγγελία. Γιατί;

Ένα σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης Novartis, που όλοι φοβούνται να αγγίξουν, αλλά και να θίξουν νομικά, είναι η ύπαρξη δύο αντιθέτων πορισμάτων για τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Και δεν το «αγγίζουν» διότι η ανάδειξη του θέματος αυτού αποδεικνύει τον φόβο αυτών που έδωσαν εντολή σε δύο ομοιόβαθμους εισαγγελείς να ενεργήσουν «από κοινού και κατά μόνας».

Πλέον συγκεκριμένα:

1) Στην με αρ. πρωτ. ΕΠ- ΕΣ: 833/4-6-2019 παραγγελία της  εισαγγελέως Α.Π., Ξένης Δημητρίου, προς τον κ. Δασούλα αναφέρονται τα εξής:

«Παρακαλούμε, να διενεργήσετε άμεσα πειθαρχική προκαταρκτική εξέταση, για την τυχόν διάπραξη ή μη, εκ μέρους των Εισαγγελικών Λειτουργών που αναφέρονται στο παραπάνω δημοσίευμα. (Σημ.: “Πρώτο Θέμα”, 2/6/2019, με τίτλο “Έτσι έστησαν τη Novartis”. Η παραπάνω προκαταρκτική ποινική και πειθαρχική εξέταση, παρακαλούμε, να διενεργηθεί από εσάς προσωπικά και να ολοκληρωθεί μέχρι τις 24-6-2019, με την υποβολή αιτιολογημένων πορισμάτων».

2) Την 26-7-20-2019 ο ασκών χρέη εισαγγελέως Αρείου Πάγου (μετά τη συνταξιοδότηση της κας Δημητρίου), κ. Δασούλας, αποστέλλει παραγγελία προς τους κ.κ. αντ/λείς ΑΠ, Ζαχαρή και Σοφουλάκη «… να διενεργήσουν από κοινού και κατά μόνας ποινική προκαταρκτική εξέταση προς διακρίβωση αξιοποίνων πράξεων εις βάρος της Ελένης Τουλουπάκη, και των Επίκουρων Εισαγγελέων Χρήστου Ντζούρα και Στυλιανού Μανώλη, κατά τον δικονομικό χειρισμό της παρ’ αυτών διερευνώμενης ποινικής υπόθεσης, γνωστής ως υπόθεσης “Novartis”».

Αξιοσημείωτον ότι ο κ. Σοφουλάκης έγινε αντεισαγγελέας Α.Π. την 11-9-2019, που υπογράφηκε το ΦΕΚ διορισμού του με αριθμό 1563/11-9-2019, αλλά ο κ. Δασούλας παραδόξως 2 μήνες νωρίτερα του αναθέτει τον φάκελο…

Το «περίεργο» αυτό γεγονός της «διπλής χρέωσης» (σε δύο δηλαδή εισαγγελείς, που θα ενεργήσουν «χωριστά») θα πρέπει να συνδυαστεί και με το ότι η ίδια δικογραφία είχε χρεωθεί ένα μήνα νωρίτερα ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΙΑ αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και δη στη (σχεδόν) αρχαιοτέρα όλων κα Βασιλική Θεοδώρου.

Ερώτημα: Πού το πήγαινε ο κ. Δασούλας με τη διπλή χρέωση;

3) Το πλέον παράδοξο, όμως, όλων των παραπάνω μεθοδεύσεων αποτελεί η παραγγελία του σημερινού προϊσταμένου της Εισαγγελίας ΑΠ, Βασιλείου Πλειώτα. Όταν δηλαδή αυτός (την 30-4-2020) διαπίστωσε ότι οι δύο παραπάνω αντεισαγγελείς του «δεν συμφωνούν μεταξύ των», έστειλε σ’ αυτούς τη με αριθμό ΕΠ-Δ 35/30-4-2020 παραγγελία του, παραγγέλλοντάς τους (κατά λέξη) «… περί αυτόνομου από μέρους ημών των ιδίων καθορισμού της περαιτέρω δικονομικής πορείας της υπόθεσης και μη υποβολής Πορίσματος προς αυτόν, … παραθέτουμε εν συνεχεία, κατά μόνας, λόγω ανακύψασας μεταξύ μας διαφωνίας ως προς την επί της ουσίας αυτής έκφραση αντίθετων δικαιοδοτικών κρίσεων, …».

Με απλά λόγια ο κ. Β. Πλειώτας δεν άσκησε τα καθήκοντά του και να αποφανθεί «ποιο πόρισμα ισχύει», αφού: α) αυτός έδωσε την εντολή (διά της προκατόχου του) προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, β) αυτός είναι ο επικεφαλής της εισαγγελικής Αρχής, γ) οι αντεισαγγελείς του δεν ενεργούν «ιδίω δικαίω», αλλά μόνον στον βαθμό που αυτός τους «εκχωρεί την εξουσία του», δ) δεν μπορεί ως μονοπρόσωπο όργανο να έχει δύο αντίθετες απόψεις για το ίδιο θέμα. Φανταστείτε τι θα γινόταν αν και ο συνάδελφός του κ. Καψιμάλης ακολουθούσε την ίδια «ουδέτερη γραμμή» στην περίπτωση των διατάξεων για αρχειοθέτηση των φακέλων των Δημ. Αβραμόπουλου και Άδ. Γεωργιάδη, δηλαδή απλώς θα δημοσίευε τις δύο αντίθετες απόψεις των αντεισαγγελέων του; Ή φανταστείτε έναν εισαγγελέα Πρωτοδικών ή Εφετών, που αρνείται να πάρει θέση σε δύο αντίθετες απόψεις των αντεισαγγελέων του, σε υπόθεση που ο ίδιος έχει αναθέσει…

Για το παραπάνω σοβαρό θέμα υπάρχει και επιστημονική θεμελίωση από τον Χρήστο Μυλωνόπουλο – καθηγητή Ποινικού Δικαίου, Ποινικής Δικονομίας, και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», αλλά και στο site DIKASTIKO της 17.07.2020, με τον τίτλο: Νοείται αντιφατική εισαγγελική παραγγελία;

«Το γεγονός αυτό είναι πρωτοφανές στα νομικά χρονικά της χώρας και ουδέποτε έχει παρατηρηθεί σε άλλη περίπτωση.

Και αυτό γιατί:

Α) Ο εισαγγελέας είναι άμεσο όργανο του κράτους, η δε εισαγγελία «δρα ενιαία και αδιάκριτα» (άρθρ. 24 του Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων και Κατάστασης των Δικαστικών Λειτουργών),

Β)Είναι δε βασική δικονομική αρχή το αδιαίρετο της εισαγγελικής αρχής και της ιεραρχικής υποταγής του κατά βαθμό κατωτέρου εισαγγελέως, χωρίς αυτή να σημαίνει και υποταγή γνώμης. Βλ. άρθρ. 24 παρ. 4. ΚΟΔΚΔΛ: «τους εισαγγελικούς λειτουργούς συνδέει σχέση ιεραρχικής εξάρτησης. …Ο εισαγγελικός λειτουργός οφείλει να εκτελεί τις παραγγελίες των προϊσταμένων του. Κατά την εκτέλεση όμως των καθηκόντων του και την έκφραση της γνώμης του ενεργεί αδέσμευτα, υπακούοντας στο νόμο κα στην συνείδησή του»,

Γ)Κατά συνέπεια ο κατώτερος κατά βαθμό εισαγγελέας λαμβάνων παραγγελία από ανώτερο οφείλει να την εκτελέσει, διατηρεί όμως το δικαίωμα διαφορετικής γνώμης. Μεταξύ δε ομοιοβάθμων εισαγγελέων ανώτερος θεωρείται ο αρχαιότερος (άρθρ. 16 παρ. 1 και 24 παρ. 6.ΚΟΔΚΛ). Περαιτέρω ο εισαγγελέας, ασκών τα καθήκοντά του στην προκαταρκτική εξέταση, δύναται να επικουρείται στο έργο του από νεότερους εισαγγελικούς λειτουργούς (πρβλ. άρθρ. 30, 33, 35 ΚΠΔ).

Δ)Στις ανωτέρω διατάξεις αλλά και σε όλες όσες αναφέρονται στην εκτέλεση των εισαγγελικών καθηκόντων, καθίσταται εμφανές ότι ο εισαγγελέας είναι μονοπρόσωπο όργανο, επικουρούμενο ή αναπληρούμενο, σε περίπτωση δε συμπράξεως αυτή συνίσταται κατά τον ΚΠΔ σε έγκριση ή σύμφωνη γνώμη αλλά ποτέ σε από κοινού σύμπραξη όπου ενεργούν κατά πλειοψηφία, όπως τα πολυπρόσωπα δικαστήρια. Εισαγγελέας ως πολυπρόσωπο όργανο προβλέπεται κατά το δίκαιό μας μόνο στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, όταν η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή διενεργεί προκαταρκτική εξέταση (άρθρ. 5 ν. 3126/2003) , οπότε αυτή έχει όλες τις αρμοδιότητες του εισαγγελέα πρωτοδικών και η Βουλή όταν ασκεί ποινική δίωξη κατά υπουργού (άρθρ. 6 του ίδιου νόμου)».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι αντιφατική εισαγγελική παραγγελία δεν νοείται.

  1. Η προκαταρκτική εξέταση, ακόμη και όταν ανατίθεται σε δύο αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου αδιακρίτως, διενεργείται από τον αρχαιότερο, ο οποίος επικουρείται από τον ομοιόβαθμο αλλά νεότερο στην επετηρίδα συνάδελφό του.
  2. Ως τελική κρίση, είτε αυτή είναι παραγγελία προς δίωξη είτε προς αρχειοθέτηση, ισχύει η κρίση του αρχαιοτέρου, δηλαδή του διενεργούντος την προκαταρκτική εξέταση εισαγγελικού λειτουργού. Η τυχόν διαφορετική άποψη του ετέρου εισαγγελέως περιλαμβάνεται μεν στη δικογραφία αλλά δεν δεσμεύει.
Οπότε,  το ερώτημα «Γιατί;» παραμένει αναπάντητο, αφού η Θέμιδα, εκτός από τυφλή, μάλλον είναι και κουφή…

 

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα